หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 


นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง
นายก อบต.บ้านแก่ง
 
 


นายสมเกียรติ บ้านแก่ง
รองนายก อบต.บ้านแก่ง


นายธนวัฒน์ ฤทธิมหันต์
รองนายก อบต.บ้านแก่ง
 
 


นางสาวสุนิสา มนุษย์สมบัติ
เลขานุการนายก อบต.บ้านแก่ง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119