หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJIFILM รุ่น Apeos C35 เลขครุภัณฑ์ 600-66-0038 จำนวน 3 รายการ และ เลขครุภัณฑ์ 600-66-0037 จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้อซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์/นมสดยูเอชที ขนาด200ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดโดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2566 เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก(SDGs) จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6944 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 26 คน จำนวน 50 วัน วันละ 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6944 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อหม้อแบตเตอรี่ GS 150L รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ 2472 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ 2472 นว. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53