หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.วังซ่าน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องท้องถิ่น นว.ถ.102 -05 สายเชียงด่อน-บ้านธารมะยม หมู่ที่ 10,11 บ้านเนินดินทราย ตำบลวังซ่าน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ โหล 12 พ.ค. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ บห-3395 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.บางม่วง   ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นหมอกควันโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.บางม่วง   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๒๒๙ นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.พยุหะ   ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.สายลำโพง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยนงลักษณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.อ่างทอง   จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น (ศพด.ท่าแรต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.สายลำโพง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตัน หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.บางม่วง   จ้างเหมารถแบ็คโฮดำเนินการขุดลอกทรายของโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.อ่างทอง   ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.พนมเศษ   จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำเริ่มจากลานข้าวกำนันเกษม ใจเอื้อ ถึงท่าสูบน้ำหมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.พยุหะ   จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,252
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119