หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วัดไทรย์   ซื้อพัสดุ โครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด และหมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จำนวน 1 โครงการ (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาทำป้ายไม้อัดพร้อมโครงและขาตั้ง (สำหรับติดป้ายประกาศผลคะแนน) จำนวน 10 ป้าย (โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.แควใหญ่   จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.เขาชนกัน   ซื้อครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.วังมหากร   จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.สร้อยละคร   ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จ) หน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.ฆะมัง   ซื้อทรายและกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.ท่าตะโก   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.ท่าตะโก   ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.โพธิ์ประสาท   จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.โคกเดื่อ   จ้างเหมาโครงการขุดลอกดินซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.โคกเดื่อ   จ้างเหมาโครงการขุดลอกดินซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
อบต.หาดสูง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ต.ค. 2564
อบต.วังข่อย   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,848
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119