หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.บ้านแก่ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
   
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 126 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการสัตว [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 118 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแส [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 167 


การประชุมประชาคมการขอใช้อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีวิทยุบีบีซี [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 151 


ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการแผนทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 136 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูน [ 10 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 116 


กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 134 


โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หร [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 101 


โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 74 


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564 นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบ [ 10 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 67 


นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาควา [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 82 


🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศใน [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 262 
 
   
 
 
อบต.สระทะเล กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวสระท [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ทต.ท่าตะโก วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโก นำโดย สมาชิกเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะฯ ได้ทำก [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ออก ขอขอบคุณ พันจ่าเอกทองพูน บุณทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ที่ได้ดำเน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟสปอร์ตไลท์) [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พิกุล ประกาศงบการเงินประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยร่วม ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4721 เรื่อง การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4720 เรื่อง แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและมาตรการบริหารจัดการน้ำใน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4719 เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์ก [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4718 เรื่อง กิจกรรมดำเนินการที่ 3 ตลาดสด ตลาดนัด ร้า [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.17/ว 4717 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โกรกพระ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4716 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวท [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 4705 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะติ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงิน [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
กกต.เตือน‼️ อย่าลืมแจ้งเหตุ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 วันก่อน/หลังวันเลือกตั้ง [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 175 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 157 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 167 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 181 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 200 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 192 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 184 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญชวนชาวตำบลบ้านแก่ง ไปใช้สิทะฺเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายกอบต.บ้านแก่ง [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแ [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
 
 
 
 
โอ่งแต่งผ้าใหม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
วัดบ้านแก่ง
 
 
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
 
   
 
ที่ นว 0023.3/ว 28020 รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์ฯ  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/28103  การสำรวจข้อมูลจำนวนครู บุลคากรทางการศึกษาของโรงเรียน  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
ที่ กค 0414.2/ว 1204 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
 
 
   
 
ขอให้ซ่อมหอกระจายข่าว (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 175  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมไฟฟ้าบริเวณ ม.12 (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 190  ตอบ 1  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (30 มี.ค. 2563)    อ่าน 402  ตอบ 0  
 
 
 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มิ.ย. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119