หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.บ้านแก่ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำ
  ไฟฟ้า
  การคมนาคม
  แหล่งท่องเที่ยว
  กลุ่มอาชีพ
   
 


ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 118 


สวัสดีปีใหม่ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 68 


กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 61 


การประชุมประชาคมชี้แจงและเสนอความคิดเห็นโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 60 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแส [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 64 


การประชุมประชาคมการขอใช้อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีวิทยุบีบีซี [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 52 


ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการแผนทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 42 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูน [ 10 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 36 


กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 


โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หร [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ได้รับแจ้ง [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 140 


โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัต [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 137 
 
   
 
 
อบต.ตาคลี [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพ แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 21 พ.ค. 64 เวลา 08.00-09.30 น. และเวลา 12.00-13.00 น. [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ธารทหาร พิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๑๐๐ ปี พระครูนิวิฐปุญญากร ( หลวงพัฒน์ ปุญญกาโม ) [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ปี 2564 ค [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยถั่วเหนือ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เพ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยนง [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตัน หมู่ท [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อม ป้องกันพายุฤดูร้อน ลดเสี่ยงอันตรายจากอากาศแปรปรวน [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางตาหงาย ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบา [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2564-2566 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม 2564-มีนาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานบุคลากร [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
 
 
 
 
โอ่งแต่งผ้าใหม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
วัดบ้านแก่ง
 
 
   
 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
 
 
   
 
ที่ นว 0023.3/ว11262 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11285 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11299 ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-16/2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
 
 
   
 
ขอให้ซ่อมหอกระจายข่าว (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 11  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมไฟฟ้าบริเวณ ม.12 (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 1  
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (30 มี.ค. 2563)    อ่าน 231  ตอบ 0  
 
 
 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มิ.ย. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119