หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 


นายสุชีพ บุญสูง
กำนันตำบลบ้านแก่ง
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายรุ่งโรจน์ เลี้ยงสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายเฉลิม ทองแพง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายสุชาติ เทพรักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายวิเชียร สำเภาน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายจเร บุญมาก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสนิท แสงสั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายวสันต์ เหมพิจิตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายสำเริง กลิ่นเกิด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายกำพล ฮั่นโตตุ้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119