หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 


นายสมคิด เรืองศิริโพธิ์พาน
ประธานสภา
 


นางเทียมแข สุขพูล
รองประธานสภา


- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
เลขานุการสภา
 
 


นายวันชัย เจริญโพธิ์
สมาชิกสภา


นายฉลอง โมกข์ศักดิ์
สมาชิกสภา


นายประไพ กลิ้งเพชร
สมาชิกสภา


นายอำนาจ โพธิ์บุญ
สมาชิกสภา


นายทำ เทพรักษ์
สมาชิกสภา


นายวิเชียร สำเภาน้อย
สมาชิกสภา


นายสังวาลย์ เทพรักษ์
สมาชิกสภา


นายวิมล บุญมาก
สมาชิกสภา


นายสนิท แสงสั้น
สมาชิกสภา


นางวิไล มั่นทรัพย์
สมาชิกสภา


นายสมาน นิชี
สมาชิกสภา


นายปรีชา บุญมาก
สมาชิกสภา
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119