หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลับแล เพื่อความเป็นสิริมงคล (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง) [ 2 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 20
 


 
งานย้อนรอยอำเภอบ้านแก่ง ปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประเมิน LPA ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง [ 18 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 49
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 25
 
 
     


 
พิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 27
 


 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
โครงการบ้านแก่งสะอาด ปราศจากขยะ ม.11 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ [ 19 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 


 
งานแถลงข่าว การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ [ 16 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
จิตอาสาพระราชทาน ๙o๔ วปร. [ 16 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 


 
วันเสาร์ ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง [ 18 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 83
 
 
     


 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\" วันพุธ ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร) [ 18 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 46
 


 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [ 18 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 71
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งร่วมกิจกรรมงานวิ่งตามรอยเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 56
 


 
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 53
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119