องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
 
เริ่มนับ วันที่ 2 มิ.ย. 2559
   
 
 
 
โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา  
 

วันพุธ ที่6 มีนาคม 2562
โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา
ด้วยการออกกำลังกาย 3 วัย
ประกอบด้วย เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลบ้านแก่ง
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.09 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย