หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
 

เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในพื้นที่
และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุและอันตรายจากการขาดสารไอโอดีนการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119