หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
วันเสาร์ ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่หมู่ที่ของตำบลบ้านแก่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 11.01 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119