หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
โครงการอบรมศึกษาดูงานของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกลุ่มสตรี ที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

โครงการอบรมศึกษาดูงานของหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อกลุ่มสตรี ที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน
และพืชน้ำมัน (มูลนิธิชัยพัฒนา) ต. เวียงพางคำ
อ. แม่สาย จ. เชียงราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 10.38 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119