หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
โครงการอบรมศึกษาดูงานของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกลุ่มสตรี ที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 

โครงการอบรมศึกษาดูงานของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อกลุ่มสตรี ที่สามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลแม่สาย
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เรื่อง การพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรี
และเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 10.42 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119