หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวัดยาง หมู่ที่3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  
 

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวัดยาง หมู่ที่3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ มายังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 15.02 น. โดย คุณ สุภัค เกียรติโพธิ์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119