หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 

   
 
 



 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 6 มิถุนายน-กันยายน 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 11.23 น. โดย คุณ สุภัค เกียรติโพธิ์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119