หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน ประจำปี 2564  
 


วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายพิทักษ์  ตั้งแต่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การบรรยายให้ความรู้เรื่องค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม   แก่ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 13.12 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119