หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

เมื่อวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมี นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ ในการดำรงชีพ/ประกอบอาชีพ ที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่ได้ลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือ มายังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ที่ประชุมได้ มีมติ พิจารณา/ให้แนวทาง ดังนี้
- ให้การช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ที่เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง โดยมี ผอ. รพ.สต เป็นผู้ประเมิน กำหนดสถานะความเสี่ยง
- ช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ครอบครัว ต่อประชากร 4 คน ต่อระยะเวลา 7 วัน
- คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้ยื่นคำร้องมาแล้ว ในครั้งนี้ 13 ราย
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ให้ อบต. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณา ให้ความช่วยเหลือตามแนวทางฯ หากเกิดเคสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 13.54 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119