หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 


 
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
<<
>>
X
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม
.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
การปรับปรุง/ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
นายพิทักษ์  ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมีการกำหนดมาตรการ ประชุมมอบนโยบาย และการกำหนดแนวทางเพื่่อนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้
1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2.การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
4.การปรับรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5.การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
6.การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานะร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2565 เวลา 15.15 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119