หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 

   
 
  
กิจกรรมปฏิบัติการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้และทำความสะอาด Big cleaning Day เพื่อป้องกัน โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
เวลา 18.30 น.
นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวกิจกรรมปฏิบัติการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้และทำความสะอาด Big cleaning Day เพื่อป้องกัน โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
โดยมีแผนการจัดกิจกรรมดังนี้
- ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโดยใช้รถบรรทุกน้ำคันที่ 1 ฉีดล้างถนน ใช้รถบรรทุกน้ำคันที่ 2 ผสมสารคลอรีนเข้มข้นฉีดฆ่าเชื้อโรค ใช้รถกระบะบรรทุกน้ำ 1,000 ลิตร ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศ โดยเริ่มปฏิบัติการครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม จนถึง วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นเวลา จำนวน 12 วัน วันละ 1 หมู่บ้าน จัดทำแผนปฏิบัติการในเวลา 19.00 น. จนถึง 23.00 น.
ใช้กำลังพลจากเจ้าหน้าที่อบต.บ้านแก่ง และ สมาชิก อปพร.

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 09.28 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 
 

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119