หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 

   
 
 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
 
ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี 2563 ชุดที่ 1 ( ลำดับที่ 1  ถึง 3441 ) ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119