หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 

   
 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ขอเชิญ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันตอบแบบสอบถาม \\\\\\\"แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภานใน (IIT)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 15.00 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119