หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 

   
 
  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โทร. 056-347119
หมายเหตุ : ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องเสียค่าปรับ หรือเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด
\\\"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง\\\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ม.ค. 2563 เวลา 18.14 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119