หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 

   
 
 ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น
 
ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น
เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โดยมี
1.ตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร
2.คุณสมบัติ
3.อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
4.ระยะเวลารับสมัคร และสถานที่สมัคร
5.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
6.หลักเกณฑ์การเลือกสรร
7.วันเวลาและสถานที่เลือกสรรและเลือกสรร
8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 12.37 น. โดย คุณ วีรชน ปรางค์วิเศษ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119