หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติมรอบสาม)  3 ก.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติมรอบสอง)  21 ส.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น  7 ส.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  1 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี นำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน มายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ กองคลัง อบต.บ้านแก่ง ตามกำหนดการ ดังนี้  1 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563  1 ม.ค. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 5 มีนาคม 2563- พฤษภาคม 2563  15 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  2 ก.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ขอเชิญ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันตอบแบบสอบถาม \\\\\\\"แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภานใน (IIT)   29 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/53hh6x  29 มิ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563  29 พ.ค. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงเขาดิน หมู่ที่1 บ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  21 เม.ย. 2563 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดยาง หมู่ที่3 บ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  21 เม.ย. 2563 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ธันวาคม 2562- กุมภาพันธ์ 2563  15 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  8 เม.ย. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงเขาดิน หมู่ที่1 บ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเมือง จังหวัดนครสวรรค์  3 เม.ย. 2563 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดยาง หมู่ที่3 บ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเมือง จังหวัดนครสวรรค์  3 เม.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   สร้างเกาะป้องกัน \"ไวรัสโคโรนา\"  31 มี.ค. 2563 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงเขาดิน หมู่ที่1 บ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  30 มี.ค. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดยาง หมู่ที่3 บ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  30 มี.ค. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงเขาดิน หมู่ที่1 บ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  18 มี.ค. 2563 31
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119