หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติมรอบสาม)  3 ก.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติมรอบสอง)  21 ส.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครอาสามัครบริบาลท้องถิ่น  7 ส.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  1 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี นำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน มายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ กองคลัง อบต.บ้านแก่ง ตามกำหนดการ ดังนี้  1 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563  1 ม.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  2 ก.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ขอเชิญ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันตอบแบบสอบถาม \\\\\\\"แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภานใน (IIT)   29 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/53hh6x  29 มิ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563  29 พ.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  8 เม.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   สร้างเกาะป้องกัน \"ไวรัสโคโรนา\"  31 มี.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  17 ก.พ. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  27 ม.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ปี 2563  27 ม.ค. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  28 ธ.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านแก่ง ประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  16 ต.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  13 ส.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  12 ก.ค. 2562 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถสวย (รถกระบะ) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  9 ก.ค. 2562 423
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119