หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประจำปีงบประมาณ2563   18 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านสามแยกบ้านแก่ง   12 ก.ย. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่12 บ้านสามแยกบ้านแก่ง   6 ก.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่1 บ้านมอญ   6 ก.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่8 บ้านสามแยกบ้านแก่ง   28 ส.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่8   22 ส.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่12   22 ส.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่1   22 ส.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่12   16 ส.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่12   16 ส.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากหมู่1 บ้านมอญ   16 ส.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่1บ้านมอญ   16 ส.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562   14 ส.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562   8 ส.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด6ตัน6ล้อ   28 มี.ค. 2562 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด6ตัน6ล้อ   26 ก.พ. 2562 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านมอญ หมู่1 อบต.บ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   24 ธ.ค. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านมอญ หมู่ที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   30 พ.ย. 2561 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561   28 พ.ย. 2561 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่่ง ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์   4 ต.ค. 2560 379
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2561   25 ก.ย. 2560 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาวางท่อลอดเหลี่ยมบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   10 ส.ค. 2560 669
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สำหรับอุปโภค - บริโภค) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   17 มิ.ย. 2559 406
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119