หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.สร้อยทอง      1 เม.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สร้อยทอง      1 เม.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง   1 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ”   1 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โกรกพระ   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 เม.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้าว อ. โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (30 มี.ค.63)   1 เม.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้าว อ. โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (30 มี.ค.63)   1 เม.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ให้ดำเนินการตามสัญญาโครงการจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (30 มี.ค.63)    1 เม.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์   1 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้รับจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์   1 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการเจาะบ่อบาดาล ณ.สำนักงาน อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ    1 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผู้อยู่อาศัยร่วมกัน   1 เม.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่างิ้ว   องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและ อสม. แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลท่างิ้ว   1 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ประสาท   วิธีการป้องกัน รับมือ “ไวรัสโคโรน่า”   1 เม.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดยาว   วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 11.50 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้าน โดยมี นางสมหาย กฐินทอง และด.ช.ธวัชชัย กฐินทอง ป.3/4 เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาศัยอยู่ บริเวณหลัง   1 เม.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดยาว   วันที่ 27 มีนาคม เวลา 16.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว จัดกิจกรรม big cleaning day โดยทำความสะอาดสถานที่ทำงานบริเวณภายในอาคาร และพื้นที่ภายนอกอาคาร ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19   1 เม.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดยาว   วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว งานพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายจาก ดาบตำรวจประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ดำเนินการนำรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน การเฝ้าระวัง ของโรคเชื้อไว   1 เม.ย. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3558
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119