หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผัก สวนผลไม้ มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลัก ที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
 
 
 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งนับถือศาสนาพุทธ
  มีศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง
   
วัดบ้านแก่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4      
   
วัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2      
   
วัดยางเจริญธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3      
   
วัดวังหยวกใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6      
 
 
 
  ในเขตตำบลบ้านแก่ง มีจำนวนสถานศึกษาและสถานที่ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
   
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4      
   
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2      
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
   
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จำนวน 2 แห่ง
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2      
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแก่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4      
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 12 แห่ง
 
 
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 12 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมถูกหลักอนามัย ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด  
 
 
 
  ที่พักตำรวจสายตรวจ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ศูนย์
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 140 คน
  ตำรวจอาสา จำนวน 60 คน
  รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 12 ตัน จำนวน 1 คัน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119