หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายณัฐนันทพล พุ่มทิม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
โทร : 097-296-2475


.นางสาวภรณี ป้อมอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
โทร : 081-707-4524
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


.นายสมเกียรติ ปานสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-957-7957


นางสาวลักษมี อนรรฆนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-957-0047


นางสาวดลพร ธีระชีพ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-842-9864