หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
.นางสาวภรณี ป้อมอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
โทร : 081-707-4524
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวลักษมี อนรรฆนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-957-0047
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด