หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
นางสาวภรณี ป้อมอิ่ม
รองปลัด อบต.บ้านแก่ง
โทร : 0817074529
 
สำนักปลัด
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
งานบริหารทั่วไป
 
นายพรศักดิ์ จิรางกูร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกลักษณ์ กษมากรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางหอมจันทร์ พึ่งสุก
นักการภารโรง
นางอำพร รักแจ้ง
คนงานทั่วไป
นางสาวธนัชพร พรมวะราภรณ์
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ ไทรงาม
คนงานทั่วไป
 
นายธีรเดช เหมพิจิตร
คนงานทั่วไป
นายไพโรจน์ ม้วนน้อย
คนงาน(ประชาสัมพันธ์)
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
นางสาวรุ้งราวรรณ์ อินต๊ะรัตน์
นักทรัพยากรบุุคคลขำนาญการ
 
งานกฏหมายและคดี
 
นางสาววิลาวัน รื่นรวย
นิติกรปฏิบัติการ
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 
นางสาวสุทาทิพย์ เอี่ยมน้อย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอุมาภรณ์ สุขพูล
ผู้ช่วยนักพัมนาชุมชน
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายธนโชติ ไวกสิกรณ์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
นายเดชนะ ทิมเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นายขวัญ สำเภาน้อย
ผู้ช่วยพนักงานรถน้ำ
นายประสิทธิ์ จรุ่มเครือ
คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถยรรทุกน้ำ)
 
นายอุดมศักดิ์ รักแจ้ง
คนงาน(ประจำรถบรรทุกน้ำ)
นายวรากร มั่นทรัพย์
คนงาน(ประจำรถบรรทุกน้ำ)
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายนิตินัย ประธรรมสาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 
-ว่าง-
ครู
-ว่าง-
ครู
นางเบญจวรรณ กอดสะอาด
ครู
 
นางสาวสมหมาย ไชยมา
คนงานทั่วไป
นางนุชนารถ วงษ์ปู่เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายพิณ ฤทธิมะหันต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมพร สิงห์ลอ
คนงาน(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
นายพีระยุทธ เปตะคุ
นักวิชาการสาธารณสุข
 
-ว่าง-
พนักงานขับรถขยะ
นายประทวน ชูแสง
พนักงานประจำรถขยะ
นายไพรวัลย์ เพ็ชรถึก
พนักงานประจำรถขยะ
นายสละ ทองแท้
พนักงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119