หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 


นายณัฐนันทพล พุ่มทิม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
โทร : 097-296-2475


นางสาวภรณี ป้อมอิ่ม
รองปลัด อบต.บ้านแก่ง
โทร : 0817074529
 
สำนักปลัด
 


นางสาวดลพร ธีระชีพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0948429864
 
งานบริหารทั่วไป
 


นายพรศักดิ์ จิรางกูร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเอกลักษณ์ กษมากรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นางหอมจันทร์ พึ่งสุก
นักการภารโรง


นางอำพร รักแจ้ง
คนงานทั่วไป


นางสาวธนัชพร พรมวะราภรณ์
คนงานทั่วไป


นายณรงค์ ไทรงาม
คนงานทั่วไป
 


นายธีรเดช เหมพิจิตร
คนงานทั่วไป


นายไพโรจน์ ม้วนน้อย
คนงาน(ประชาสัมพันธ์)
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวพีรพ์รดา แสงสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
งานการเจ้าหน้าที่
 


นางสาวรุ้งราวรรณ์ อินต๊ะรัตน์
นักทรัพยากรบุุคคลขำนาญการ
 
งานกฏหมายและคดี
 


นางสาววิลาวัน รื่นรวย
นิติกรปฏิบัติการ
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 


นางสาวสุทาทิพย์ เอี่ยมน้อย
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอุมาภรณ์ สุขพูล
ผู้ช่วยนักพัมนาชุมชน
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายธนโชติ ไวกสิกรณ์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 


นายเดชนะ ทิมเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นายขวัญ สำเภาน้อย
ผู้ช่วยพนักงานรถน้ำ


นายประสิทธิ์ จรุ่มเครือ
คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถยรรทุกน้ำ)
 


นายอุดมศักดิ์ รักแจ้ง
คนงาน(ประจำรถบรรทุกน้ำ)


นายวรากร มั่นทรัพย์
คนงาน(ประจำรถบรรทุกน้ำ)
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


นายนิตินัย ประธรรมสาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 


-ว่าง-
ครู


-ว่าง-
ครู


นางเบญจวรรณ กอดสะอาด
ครู
 


นางสาวสมหมาย ไชยมา
คนงานทั่วไป


นางนุชนารถ วงษ์ปู่เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสายพิณ ฤทธิมะหันต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมพร สิงห์ลอ
คนงาน(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 


นายพีระยุทธ เปตะคุ
นักวิชาการสาธารณสุข
 


นายคมกฤช สำรีเกตุ
พนักงานขับรถขยะ


นายประทวน ชูแสง
พนักงานประจำรถขยะ


นายไพรวัลย์ เพ็ชรถึก
พนักงานประจำรถขยะ


นายสละ ทองแท้
พนักงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119