หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเก่าบ้านแก่ง
ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยทรงดำ
ศูนย์วัฒนธรรม
มอญ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก่ง
1
2
3
 
   
 
 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับวัย
ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและทั่วถึง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ผู้นำชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-347-119